Automaattinen kuljetusliikkeiden hallinta Jos

Automaattinen kuljetusliikkeiden hallinta

Jos yrityksesi lähetyssäännöt koskevat useita kuljetusliikkeitä, maita ja tuotteita, oikean toimitustavan etsiminen manuaalisesti kullekin lähetykselle on hankalaa.

Consignor voi automatisoida prosessin valitsemalla lähetyssääntöjen perusteella lähetyksille oikean kuljetusliikkeen ennen osoitetarran tulostamista.

Reaaliaikainen tiedonvaihto On vaikeaa

Reaaliaikainen tiedonvaihto

On vaikeaa tulostaa tiedot oikein osoitetarroihin, kun kuljetusliikkeet toimittavat tiedot eri muodoissa.

Consignor kerää lähetysten tiedot automaattisesti ERP-, WMS- tai verkkokauppajärjestelmään lisätyn integroinnin avulla. Tämä säästää lähetysasiakirjojen manuaaliseen käsittelyyn kuluvaa aikaa, ja asiakirjat on helppo toimittaa kunkin kuljetusliikkeen haluamassa muodossa.

Automaattinen tietojen vahvistaminen Toimitukset

Automaattinen tietojen vahvistaminen

Toimitukset epäonnistuvat, jos osoite on väärä tai lähetystiedot puutteelliset.

Consignor selvittää automaattisesti, onko vastaanottajan osoite olemassa ja ovatko lähetystiedot valitun kuljetuspalvelun edellyttämässä muodossa.

Vaarallisten aineiden lähettäminen Voi

Vaarallisten aineiden lähettäminen

Voi olla hidasta varmistaa, noudattavatko vaarallisia aineita koskevat asiakirjat niille asetettuja tiukkoja lainsäädännöllisiä vaatimuksia.

Consignorin osoitetarrojen hallintajärjestelmä nopeuttaa prosessia automatisoimalla sen. Ohjelmisto tulostaa DG Officeen lisättävän integroinnin avulla automaattisesti kaikki tarvittavat asiakirjat ja siirtää tiedot kuljetusliikkeille, jotta yrityksesi voisi lähettää vaarallisia aineita sääntöjen mukaisesti ja ilman turhia viivästyksiä.

Helppo palauttaminen Asiakkaat inhoavat

Helppo palauttaminen

Asiakkaat inhoavat monimutkaisia palautusprosesseja.

Consignorissa palautukset on helppo pitää yksinkertaisina. Yrityksesi voi päättää, luoko se palautustarrat itse vai antaako se asiakkaidensa tehdä tämän.