Velg abonnementet som passer deg best

Consignor-plattformen krever årsabonnement.

Abonnementsavgiften består av en engangsavgift og et årlig gebyr som kan betales på månedlig eller årlig basis.

 • Label Print & EDI
 • Track & Trace
 • Shipment Consolidation
 • Shipping Rules
 • No. of carriers included
 • Carrier Development Guarantee
 • Shipment Notification
 • Event Notification
 • Online Return Service
 • Return Label
 • Freight Rate Calculation
 • Invoice Control
 • Document Editor
 • Mass Printing
 • Dangerous Goods
 • Ship Advisor
 • Scan App
 • RFID Validation
 • Shipment History
 • Shipment Statistics
 • Carrier Performance Report
 • Customer Experience Report
 • Radar Report
 • Portal Export

Consignor One

Plug & Play

Shipment Processing

 • Label Print & EDI
 • Track & Trace
 • Shipment Consolidation
 • Shipping Rules
 • No. of carriers included1
 • Carrier Development Guarantee

Notifications

 • Shipment Notification
 • Event Notification

Return Management

 • Online Return Service
 • Return Label

Cost Control

 • Freight Rate Calculation
 • Invoice Control

Tools

 • Document Editor
 • Mass Printing
 • Dangerous Goods
 • Ship Advisor
 • Scan App
 • RFID Validation

Analysis and Reporting

 • Shipment History
 • Shipment Statistics
 • Carrier Performance Report
 • Customer Experience Report
 • Radar Report
 • Portal Export
Details

Consignor Business

Plug & Play

Shipment Processing

 • Label Print & EDI
 • Track & Trace
 • Shipment Consolidation
 • Shipping Rules
 • No. of carriers included2
 • Carrier Development Guarantee

Notifications

 • Shipment Notification
 • Event Notification

Return Management

 • Online Return Service
 • Return Label

Cost Control

 • Freight Rate Calculation
 • Invoice Control

Tools

 • Document Editor
 • Mass Printing
 • Dangerous Goods
 • Ship Advisor
 • Scan App
 • RFID Validation

Analysis and Reporting

 • Shipment History
 • Shipment Statistics
 • Carrier Performance Report
 • Customer Experience Report
 • Radar Report
 • Portal Export
Details

Consignor Enterprise

Customized solution

Shipment Processing

 • Label Print & EDI
 • Track & Trace
 • Shipment Consolidation
 • Shipping Rules
 • No. of carriers includedUnlimited
 • Carrier Development Guarantee

Notifications

 • Shipment Notification
 • Event Notification

Return Management

 • Online Return Service
 • Return Label

Cost Control

 • Freight Rate Calculation
 • Invoice Control

Tools

 • Document Editor
 • Mass Printing
 • Dangerous Goods
 • Ship Advisor
 • Scan App
 • RFID Validation

Analysis and Reporting

 • Shipment History
 • Shipment Statistics
 • Carrier Performance Report
 • Customer Experience Report
 • Radar Report
 • Portal Export
Details

SLA-nivåer

Vi forstår at det forventede servicenivået varierer fra virksomhet til virksomhet. Derfor tilbyr vi fire forskjellige SLA-nivåer for å dekke dine spesifikke behov.

 • Platform Uptime
 • Response time - Business Critical Single Transactions
 • Online Help Center
 • Usage
 • Technical Help Desk
 • Enterprise Help Desk
 • Opening hours
 • Channels
 • Response time - phone
 • Response time - E-mail
 • Process Review
 • Enterprise Programme

SLA Go

Pay as you go!

Platform Performance

 • Platform Uptime99%
 • Response time - Business Critical Single Transactions2.000 ms

Help Sources

 • Online Help Center
 • UsagePay as you go
 • Technical Help Desk
 • Enterprise Help Desk

Help Desk Access

 • Opening hours08:00 - 16:00
 • ChannelsPhone, E-mail and Webform
 • Response time - phone10 minutes
 • Response time - E-mail12 hours

Professional Services

 • Process Review
 • Enterprise Programme

SLA Plus

Give a little - get a lot!

Platform Performance

 • Platform Uptime99%
 • Response time - Business Critical Single Transactions2.000 ms

Help Sources

 • Online Help Center
 • Usage1 hour/month included
 • Technical Help Desk
 • Enterprise Help Desk

Help Desk Access

 • Opening hours08:00 - 16:00
 • ChannelsPhone, E-mail and Webform
 • Response time - phone10 minutes
 • Response time - E-mail12 hours

Professional Services

 • Process Review
 • Enterprise Programme

SLA Enterprise

24/7/365

Platform Performance

 • Platform Uptime99%
 • Response time - Business Critical Single Transactions1.000 ms

Help Sources

 • Online Help Center
 • UsageCustomizable
 • Technical Help Desk
 • Enterprise Help Desk

Help Desk Access

 • Opening hours24/7/365
 • ChannelsPhone, E-mail and Webform
 • Response time - phone5 minutes
 • Response time - E-mail4 hours

Professional Services

 • Process Review
 • Enterprise Programme