Hva er en Consignor Carrier?

En Consignor carrier er en viktig del av Consignor-programvaren. Vi forbinder sendere og mottakere, og databasen med transportselskaper er hjørnesteinen i denne prosessen.

Consignor har verdens største database med transportselskaper. Vi samarbeider med både nasjonale og internasjonale transportselskaper, slik at våre over 10 000 kunder over hele verden kan velge det riktige transportselskapet for jobben, uansett om de skal sende innenlands eller internasjonalt.

Som Consignor Carrier får du fordelene og konkurransefortrinnene ved å vises frem til våre over 10 000 kunder over hele verden, samtidig som at kundene dine kan benytte seg av en profesjonell plattform for Delivery Management.

Hvorfor bør du bli en Consignor Carrier?

Som Consignor Carrier får du følgende fordeler:

  • Motta strukturerte forsendelsesdata basert på egne spesifikasjoner
  • Standardiserte fraktetiketter i samsvar med ditt eget format
  • Automatisk overføring av forsendelsesdata direkte fra avsenderen til deg
  • Synlig for mer enn 10 000 kunder som en del av Consignors transportørbibliotek
  • Muligheten til å tilby kundene Track & Trace-informasjon via Consignor Portal
  • Scan App: et gratis skanningsverktøy for Track & Trace som tilpasses varemerket ditt
  • Markedsføres på Consignors nettside med firmalogo og lenke til nettstedet ditt

Hva skal til for å bli en Consignor Carrier?

Ingen transportører er like, og i Consignor omfavner vi mangfoldet blant transportørene, fordi det er dét som gir kundene våre en best mulig sjanse til å få en god leveringsopplevelse. Dette er grunnen til at vi ønsker å bli bedre kjent med deg og dine transportørtjenester, for å finne ut hvordan vi best kan kombinere dem med Consignor-plattformen.

Når du blir en av transportørene våre, vil prosjektlederen vår sette opp et unikt prosjekt som skal gi en optimal løsning for akkurat deg.

Hvordan bli en Consignor Carrier:

Kontakt oss i dag for mer informasjon.

“Vi bruker Consignors gratis

“Vi bruker Consignors gratis skannerverktøy, Scan App, for å skanne og tilby Track & Trace på alle pakker. Scan App lastes ned til sjåførens smarttelefon. Det spiller ingen rolle hvilken smarttelefon sjåføren bruker, noe som er veldig viktig for oss da vi bruker mange eksterne sjåfører. Track & Trace er helt avgjørende i distribusjonsbransjen! Det at vi er en Consignor Carrier betyr at vi er garantert å få strukturerte og automatisk overførte forsendelsesdata fra kundene våre, noe som effektiviserer det daglige arbeidet vårt.”

Thomas Wallin

CEO, BFT Logistik