Automatiser transportørtildelingen Hvis fraktreglene

Automatiser transportørtildelingen

Hvis fraktreglene dine involverer flere transportører, land og produkter, blir det vanskeligere å manuelt beregne riktig leveringsmetode for hver forsendelse.

Consignor kan automatisere denne prosessen i henhold til dine egne regler, ved å velge riktig transportør for hver forsendelse, før du skriver ut etiketten.

Utveksling av data i

Utveksling av data i sanntid

Når transportørene dine foretrekker flere forskjellige formater, blir det vanskelig å skrive ut riktig informasjon på etikettene på en konsekvent måte.

Consignor samler automatisk inn data om forsendelsene dine via integrasjoner med ERP-, WMS- eller netthandelssystemet ditt. På denne måten slipper du å gjøre papirarbeidet for forsendelsene dine manuelt, samtidig som du kan opprette dokumenter i formatet transportøren foretrekker.

Automatisk datavalidering Feil adresser

Automatisk datavalidering

Feil adresser og utilstrekkelig fraktinformasjon kan føre til mislykkede leveringer.

Consignor vurderer automatisk om mottakeradressen eksisterer og om fraktinformasjonen samsvarer med det valgte transportørproduktet.

Sending av farlig gods

Sending av farlig gods

Det kan være en tidkrevende prosess å sikre at dokumentene for farlig gods overholder de strenge juridiske standardene.

Consignors administrasjonssystem for etiketter minsker denne byrden ved å automatisere prosessen. Gjennom en integrasjon med DG Office skriver programvaren automatisk ut de nødvendige dokumentene og overfører dataene til transportørene dine. På denne måten kan du sende farlig gods lovlig, uten unødvendige forsinkelser.

Gjør det enkelt å

Gjør det enkelt å sende returer

Det siste kundene dine ønsker er en komplisert returprosess.

I Consignor kan du gjøre det enkelt. Kundene kan generere egne returetiketter, eller de ansatte kan gjøre dette selv.