Sammenlign transportørenes priser Manuell

Sammenlign transportørenes priser

Manuell sammenligning av forhåndsberegnede fraktpriser med transportørens priser er tidkrevende og gir større risiko for feil.

For å unngå dette kan du sammenligne de forhåndsberegnede fraktprisene med prisen fakturert av transportøren din via fakturarapporten i Consignor Portal.

Hent informasjon fra transportørens

Hent informasjon fra transportørens prisberegningstjeneste

Hvis transportørene dine har sitt eget verktøy for beregning av fraktpriser, kan det være vanskelig å finne ut av og rapportere om informasjonen de produserer.

Consignor kan koble seg til transportørenes nettjeneste og hente din forhåndsdefinerte fraktpris basert på informasjonen som ble brukt til å lage forsendelsen. All informasjon kan deretter gjennomgås i Consignor Portal.

Se fraktprisberegninger i flere

Se fraktprisberegninger i flere systemer

Det kan være frustrerende å ikke kunne se fraktdata i alle nøkkelsystemene.

Consignor kan eksportere dataene dine til nettbutikk, ERP eller WMS via API eller filedrop, slik at du kan fortsette å jobbe i hovedsystemet ditt.