Välj den plan som passar dig bäst

Consignor-plattformen tillhandahålls på årsabonnemangsbasis.

Abonnemangsavgiften består av en engångsavgift och en årlig återkommande användningsavgift som kan väljas som månadsvisa eller årliga betalningar.

 • Outbound Label Print & Manifest
 • Track & Trace
 • Portal
 • Shipment Booking UI
 • Shipment Notification - Email
 • Shipment Notification - SMS
 • Return Label & Booking
 • Additional Features
 • Insights
 • Insights Pro Coming soon
 • Ship Advisor - Delivery Options
 • Action Center - Scan App
 • Action Center - Scan App Pro
 • Portal Export
 • Private Cloud
 • Customized Integration
 • Online Self-Service Help Center
 • SLA Go
 • SLA Plus
 • SLA Premium
 • SLA Enterprise

Consignor One

Plug & Play

Shipment Processing

 • Outbound Label Print & Manifest
 • Track & Trace
 • Portal
 • Shipment Booking UI

Notifications

 • Shipment Notification - Email
 • Shipment Notification - SMS

Return Management

 • Return Label & Booking

Additional Features

 • Additional FeaturesNone Included

Product Add Ons

 • Insights
 • Insights Pro
 • Ship Advisor - Delivery Options
 • Action Center - Scan App
 • Action Center - Scan App Pro
 • Portal Export
 • Private Cloud
 • Customized Integration

Customer Services

 • Online Self-Service Help Center
 • SLA Go
 • SLA Plus
 • SLA Premium
 • SLA Enterprise
Details

Consignor Business

Plug & Play

Shipment Processing

 • Outbound Label Print & Manifest
 • Track & Trace
 • Portal
 • Shipment Booking UI

Notifications

 • Shipment Notification - Email
 • Shipment Notification - SMS

Return Management

 • Return Label & Booking

Additional Features

 • Additonal FeaturesDangerous Goods and Insurance On-Demand

Product Add Ons

 • Insights
 • Insights Pro
 • Ship Advisor - Delivery Options
 • Action Center - Scan App
 • Action Center - Scan App Pro
 • Portal Export
 • Private Cloud
 • Customized Integration

Customer Services

 • Online Self-Service Help Center
 • SLA Go
 • SLA Plus
 • SLA Premium
 • SLA Enterprise
Details

Consignor Enterprise

Customized solution

Shipment Processing

 • Outbound Label Print & Manifest
 • Track & Trace
 • Portal
 • Shipment Booking UI

Notifications

 • Shipment Notification - Email
 • Shipment Notification - SMS

Return Management

 • Return Label & BookingIncluded plus online return service

Additional Features

 • Additional FeaturesClick "Details" for full list

Product Add Ons

 • Insights
 • Insights Pro
 • Ship Advisor - Delivery Options
 • Action Center - Scan App
 • Action Center - Scan App Pro
 • Portal Export
 • Private Cloud
 • Customized Integration

Customer Services

 • Online Self-Service Help Center
 • SLA Go
 • SLA Plus
 • SLA Premium
 • SLA Enterprise
Details

SLA-nivåer

Vi vet att servicenivån som krävs varierar från företag till företag. Därför erbjuder vi fyra olika SLA-nivåer för att möta dina specifika behov.

 • Platform Uptime
 • Response time - Business Critical Single Transactions
 • Online Help Center
 • Usage
 • Technical Help Desk
 • Enterprise Help Desk
 • Opening hours
 • Channels
 • Response time - phone
 • Response time - E-mail
 • Process Review
 • Enterprise Programme

SLA Go

Pay as you go!

Platform Performance

 • Platform Uptime99%
 • Response time - Business Critical Single Transactions2.000 ms

Help Sources

 • Online Help Center
 • UsagePay as you go
 • Technical Help Desk
 • Enterprise Help Desk

Help Desk Access

 • Opening hours08:00 - 16:00
 • ChannelsPhone, E-mail and Webform
 • Response time - phone10 minutes
 • Response time - E-mail12 hours

Professional Services

 • Process Review
 • Enterprise Programme

SLA Plus

Give a little - get a lot!

Platform Performance

 • Platform Uptime99%
 • Response time - Business Critical Single Transactions2.000 ms

Help Sources

 • Online Help Center
 • Usage1 hour/month included
 • Technical Help Desk
 • Enterprise Help Desk

Help Desk Access

 • Opening hours08:00 - 16:00
 • ChannelsPhone, E-mail and Webform
 • Response time - phone10 minutes
 • Response time - E-mail12 hours

Professional Services

 • Process Review
 • Enterprise Programme

SLA Enterprise

24/7/365

Platform Performance

 • Platform Uptime99%
 • Response time - Business Critical Single Transactions1.000 ms

Help Sources

 • Online Help Center
 • UsageCustomizable
 • Technical Help Desk
 • Enterprise Help Desk

Help Desk Access

 • Opening hours24/7/365
 • ChannelsPhone, E-mail and Webform
 • Response time - phone5 minutes
 • Response time - E-mail4 hours

Professional Services

 • Process Review
 • Enterprise Programme