Utvärdera transportörernas arbete Vetskapen

Utvärdera transportörernas arbete

Vetskapen om vilka transportörer som fungerar bäst ger dig viktiga insikter när du förhandlar om fraktavgifter.

Med Consignors Carrier Performance Report kan du utvärdera specifika försändelser eller jämföra olika transportörer och produkter/tjänster och fatta mer välgrundade beslut.

All information du behöver

All information du behöver

Vissa rapporteringsverktyg innehåller endast grundläggande data som gör det svårt att identifiera viktiga trender.

Consignor samlar all tidsrelaterad information om försändelserna. Du kan sedan filtrera dessa data efter plats, transportör, datum, produkt/tjänst, status och mottagare så att du kan skapa de rapporter du behöver.

Välj från världens största

Välj från världens största transportördatabas

Användandet av flera transportörer ökar de data du har tillgängliga för att jämföra deras arbete.

Med Consignors stora transportördatabas kan du integrera med flera transportörer. Detta innebär också att du kan erbjuda fler leveransalternativ i beställningsprocessen online och expandera till nya marknader.