Jämför transportörspriser Manuella jämförelser

Jämför transportörspriser

Manuella jämförelser av dina förberäknade fraktavgifter med dina transportörers priser är en tidskrävande process där det finns risk att du gör fel.

För att undvika detta kan du jämföra de uppskattade fraktavgifterna med det pris som faktureras av din transportör via fakturarapporten i Consignor Portal.

Hämta information från dina

Hämta information från dina transportörers beräkningstjänst för fraktavgifter

Om dina transportörer har ett eget verktyg för beräkning av fraktavgifter kan det vara svårt att räkna ut och rapportera om den information de lämnar.

Consignor kan koppla upp sig mot dina transportörers webbtjänst och få din fördefinierade fraktavgift baserat på informationen som används för att skapa försändelsen. All information kan sedan granskas i Consignor Portal.

Visa beräkningar av fraktavgifter

Visa beräkningar av fraktavgifter i flera system

Det kan vara frustrerande att inte kunna se information om frakten i alla dina viktigaste system.

Consignor kan exportera dina data till din e-handel, ERP eller WMS via API eller filedrop, så att du kan fortsätta arbeta i företagets huvudsystem.