Automatisera din transportörsallokering Om

Automatisera din transportörsallokering

Om din transportpolicy omfattar flera transportörer, länder och produkter blir det svårare att manuellt räkna ut rätt leveransmetod för varje försändelse.

Baserat på hur du har definierat reglerna kan Consignor automatisera den här processen genom att välja rätt transportör för varje försändelse innan etiketten skrivs ut.

Utbyta data i realtid

Utbyta data i realtid

Det blir svårt att konsekvent skriva ut korrekt information på etiketter när dina transportörer föredrar flera olika format.

Consignor samlar automatiskt in data om dina försändelser via integreringar med ditt ERP-, WMS- eller e-handelssystem. Det gör att du slipper utföra pappersarbete manuellt för dina försändelser, samtidigt som du kan skapa dokument i de format dina transportörer föredrar.

Automatisk datavalidering Felaktiga adresser

Automatisk datavalidering

Felaktiga adresser och otillräcklig transportinformation leder till misslyckade leveranser.

Consignor bedömer automatiskt om mottagaradressen finns och om transportinformationen matchar den valda transportörsprodukten.

Skicka farligt gods Det

Skicka farligt gods

Det kan vara en tidskrävande process att säkerställa att dokumentation om farligt gods uppfyller stränga lagliga krav.

Med Consignors etiketthanteringssystem automatiseras processen. Genom en integrering med DG Office skriver programvaran automatiskt ut de nödvändiga dokumenten och överför informationen till dina transportörer så att du lagligt kan skicka ditt farliga gods utan onödiga förseningar.

Gör returer enkla Det

Gör returer enkla

Det sista dina kunder vill ha är en komplicerad returprocess.

Consignor gör det enkelt för dig. Du kan låta kunder skapa sina egna returetiketter, eller så kan din personal göra det själv.